JUDAISTYKA specjalizacja przy kierunku KULTUROZNAWSTWO

Specjalizacja judaistyczna to okazja do zdobycia wiedzy w zakresie: podstaw judaizmu, historii Żydów na świecie i w Polsce, obrzędów i zwyczajów żydowskich, literatury, muzyki i myśli żydowskiej, kultury materialnej Żydów, a także okazja do opanowania podstaw języka hebrajskiego i jidysz.

Zakład Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS zaprasza w roku akademickim 2016/2017 na dwuletnią specjalizację na studiach stacjonarnych I-go stopnia

Jak zapisać się na judaistykę?

Studenci studiów kulturoznawczych I stopnia mogą wybrać ją na drugim roku studiów jako specjalizację główną (lub jako drugą płatną), studenci innych kierunków, zarówno UMCS, jak i innych uczelni, proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Kulturoznawstwa UMCS (pok. 329 w „Starym Humaniku”) lub w siedzibie Zakładu (pok. 320) podania skierowanego do Dziekana Wydziału Humanistycznego (wzór podania do pobrania na stronie internetowej – adres poniżej). Podania studentów spoza Wydziału Humanistycznego powinny być uprzednio poświadczone przez Dziekana własnego wydziału. Wszystkie podania powinny zawierać adres, numer telefonu i e-mail kandydata, numer indeksu.

Kiedy złożyć podanie?

Najlepiej już teraz, a najpóźniej na początku października 2016 roku.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Zakładu Kultury i Historii Żydów UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 („Stary Humanik”), pok. 320 i 333; tel./fax 81 537-50-90, 537-53-96, 696 422 774 – w razie naszej nieobecności można zostawić wiadomość, a my oddzwonimy; e-mail: jewishst@poczta.umcs.lublin.pl.

Wzór podania oraz inne informacje dotyczące specjalizacji judaistycznej do pobrania na stronie internetowej: www.umcs.pl/pl/zaklad-kultury-i-historii-zydow,1293.htm

Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    8 maja 2016