Dr Michał Bobrowski na festiwalu Animateka w Lublanie

W dn. 29.11.-5.12.2021 r. w słoweńskiej Lublanie odbyła się 18. edycja międzynarodowego festiwalu filmów animowanych Animateka. Podczas festiwalu zaprezentowana została 4-częściowa retrospektywa "Animated Herstory", którą wspólnie opracowali dr Michał Bobrowski (Instytut Nauk o Kulturze UMCS) i dr Olga Bobrowska.

Program, cieszący się zainteresowaniem publiczności oraz słoweńskich mediów, przybliżał dwutorowe rozumienie konceptu "herstorii" w badaniach nad animacją: z jednej strony jako metodę afirmację autorskich osobowości realizatorek filmów animowanych, których wkład w kino pozostaje przeoczony w głównym nurcie badań, z drugiej jako eksperymentalną tendencję filmu animowanego do - czasem radykalnego - przewartościowania utrwalonych konwencji opowiadania i reprezentacji. Dr Michał Bobrowski wziął także udział w konferencji AnimatekaPRO (30.11-4.12.2021).

Więcej o festiwalu

    Aktualności

    Data dodania
    16 grudnia 2021