Dr Magdalena Grabias współredaktorką rumuńskiego czasopisma

Dr Magdalena Grabias z Instytutu Nauk o Kulturze jest współredaktorką specjalnego numeru czasopisma ”The Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology and Cultural Studies”.

Dr Magdalena Grabias jest współredaktorką specjalnego numeru czasopisma wydawanego w Rumunii w języku angielskim, pod nazwą ”The Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology and Cultural Studies”. Numer 14 (63) Special Issue (2021) pod redakcją czworga badaczy: Magdaleny Grabias z Polski, Hansa Corneela de Roosa z Filipin oraz Cristiana Pralea i Florina Nechity z Rumunii, jest zatytułowany “‘Children of the Night’ – Vampires in Literature, Film, and Folklore”. Tom jest zbiorem artykułów naukowych wygłoszonych w ramach serii międzynarodowych konferencji ”Children of the Night: International Dracula Congress, organizowanych przez dr Magdalenę Grabias i Hansa Corneela de Roosa. Kolejne edycje konferencji miały miejsce w Dublinie w Irlandii (2016) i w Brașovie w Rumunii (2018). W 2021 roku, ze względu na pandemię, konferencja odbyła się online.

Współredagowany przez dr Magdalenę Grabias najnowszy numer czasopisma dostępny jest na stronie Wydawnictwa Transylwańskiego Uniwersytetu w Brașovie.

Cały tom można ściągnąć z platformy “Children of the Night. International Dracula Congress”.

    Aktualności

    Data dodania
    28 stycznia 2022