Dr hab. Mariola Tymochowicz odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis

Miło nam poinformować, że dr hab. Mariola Tymochowicz została uhonorowana „Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Nadawany jest on przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom lub instytucjom, które wykazują szczególną postawę w celu ochrony kultury i dziedzictwa narodowego.

Uroczyste wręczenie odznaczenia miało miejsce 23 stycznia 2022 roku podczas XII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie, którego pani profesor jest wieloletnią jurorką. Dr hab. Mariola Tymochowicz została doceniona za jej wkład w upowszechnianie i dokumentowanie kultury tradycyjnej województwa lubelskiego.

    Aktualności