Certyfikat Akredytacyjny "Studia z Przyszłością" dla Technologii Cyfrowych w Animacji Kultury

Kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury (studia I stopnia) prowadzony przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS otrzymał Certyfikat Akredytacyjny "Studia z Przyszłością" Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty przyznawane są kierunkom wyróżniającym się nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakością realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

W opinii ekspertów Komisji Certyfikacyjnej kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury (I stopnia) otrzymał łącznie 89 (na 90 możliwych) punktów. Tym samym znalazł się w znakomitym gronie przedstawicieli najlepszych polskich uniwersytetów, w tym Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, czy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W tym roku, jeśli chodzi o województwo lubelskie, wyróżnienia zostały przyznane jedynie 2 uczelniom, w tym z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jedynie Wydziałowi Humanistycznemu - 3 kierunkom: Technologiom cyfrowym w animacji kultury (studiom  oraz Lingwistyce stosowanej (studiom I i II stopnia).

Poza Certyfikatem Akredytacyjnym kierunek prowadzony przez Instytut Kulturoznawstwa - Technologie cyfrowe w animacji kultury dostał również Wyróżnienie Specjalne - Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacji”, który otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. Znaleźliśmy się tym samym w gronie 15 najlepszych w Polsce kierunków studiów.

Gala konkursu "Studia z Przyszłością" odbyła się 18 marca b.r. w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy.

    Aktualności

    Data dodania
    25 marca 2019