Agata Kusto, "Z maciejowickiej sceny"

Nakładem Wydawnictwa Polihymnia ukazała się książka Pani dr Agaty Kusto.

Publikacja Pani dr Agaty Kusto, pt. "Z maciejowickiej sceny" jest muzyczną antologią tradycyjnych polskich pieśni ludowych, które wykonane zostały podczas pięciu kolejnych edycji jednego z ważniejszych konkursów muzyki tradycyjnej na styku Lubelskiego, Mazowsza i Podlasia, tj. maciejowickich “Powiślaków”. Od 1993 roku festiwal ten jest żywą sceną, oddającą pamięć muzykowania i śpiewu dopełniającego życie, zwyczaje i obrzędy polskiej wsi. W książce znalazły się pełne zapisy tekstów i melodii 200 pieśni, wykonanych przez śpiewaków i zespoły śpiewacze z 12 powiatów, z których najliczniej zaprezentowany został przysuski oraz garwoliński, janowski i otwocki. Zbiór pieśni ukazuje niezwykłe bogactwo gatunków, różnorodność stylów wykonawczych i aktywność artystyczną śpiewaków – z jednej strony, z drugiej – dowodzi pilnej potrzeby kontynuowania nurtu festiwalowego, jako sprzyjającego zachowaniu i ochronie, ciągle jeszcze pamiętanego tradycyjnego repertuaru pieśniowego, rodzącego zainteresowanie młodego pokolenia kontynuatorów i rekonstruktorów. Publikacja zawiera dodatkowo zdjęcia wykonawców oraz indeksy incipitów pieśni i wykonawców. 

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Tomasza Rokosza, prof. KUL: "Materiał w antologii stanowi […] unikalną próbę ukazania repertuaru jednego z najbardziej rozpoznawalnych festiwali muzyki tradycyjnej w Polsce. Jestem przekonany, że posłuży nie tylko specjalistom (muzykologom, folklorystom, kulturoznawcom), ale także rekonstruktorom polskich muzycznych tradycji, regionalistom oraz krewnym wykonawców. Omawiana antologia może być traktowana jako śpiewnik – do wykorzystania w różnego typu sytuacjach. Miejmy nadzieję, że pomoże przywrócić zebrane pieśni do żywego obiegu. […] Transkrypcje słowno-muzyczne (jest ich w sumie 202) zostały wykonane z dużą pieczołowitością (oznaczenie wariantów międzystroficznych, ozdobników, szerokiego spektrum metrorytmiki, zastosowanie zapisu półfonetycznego). Dokumentują one materiał różnorodny gatunkowo, nagrany in extenso ze sceny Festiwalu. Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich gromadzi wykonawców z trzech regionów – Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny i odbywa się w pewnym sensie (nie tylko geograficznym) na ich styku. Zgromadzony w antologii repertuar to przekrój przez najważniejsze gatunki folkloru wymienionych regionów – obrzędowe i pozaobrzędowe. […] Publikacja jest też docenieniem wieloletniej pracy Wandy Księżopolskiej – pomysłodawczyni i organizatorki „Powiślaków”. Słusznie, że zamieszczono jej wspomnienia z lat 1993-2021, pozwolą one bowiem zrozumieć czytelnikowi specyfikę Festiwalu, miejsca i okoliczności, w których powstał, a przede wszystkim przybliżą wykonawców – autentycznych ludowych muzykantów, którzy przez lata go współtworzyli. Zgromadzony materiał pozwala zachować o nich pamięć."

Książka dostępna jest na stronie wydawnictwa Polihymnia. 

 

    Aktualności

    Data dodania
    29 kwietnia 2022