Absolwenci INoK UMCS: Justyna Sołtys

Dyrektor działu R&D UI/UX w Comarch, odpowiadająca za wypracowanie standardów projektowych w firmie i aktywny projektant. Realizowała projekty z zakresu bankowości i inwestycji, sektora publicznego, medycyny. Doktor Kulturoznawstwa, z zainteresowaniem w zakresie etnografii zmysłowej, miasta oraz szeroko pojętej koncepcji miejsca i jego „mocy gromadzenia”.

Przez wiele lat związana z Lublinem, gdzie, pracowała jako organizator wydarzeń artystycznych i kurator wystaw. Studia kulturoznawcze nauczyły ją pewnej określonej perspektywy i sposobu doświadczania, otwartości i umiejętności analitycznych. Stworzyły podstawy z zakresu teorii i antropologii kultury, które pogłębiała w ramach studiów doktoranckich.

Obecnie zarządza zespołem realizującym projekty z zakresu różnych dziedzin, co wymaga elastyczności, sprawnego pozyskiwania specjalistycznej wiedzy biznesowej i zwinnego podejścia w procesie kreatywnym i produkcyjnym. Nowe technologie rozwijają się bardzo dynamicznie, a proces doświadczania, znany nam bardzo dobrze z realnego bycia w świecie, nabrał ogromnego znaczenia także w świecie cyfrowym. Te aspekty wymagają wrażliwości na otaczające nas konteksty, empatii, ale także determinacji, umiejętności sprawnego pozyskiwania informacji i wiedzy oraz otwartości na wiele perspektyw.  Studia kulturoznawcze są dobrym miejscem do budowania takich kompetencji.

    Aktualności