Wystawa archeologiczna „Puławy - Włostowice”

Zapraszamy do obejrzenia wystawy „Archeologia Puław”. Ekspozycja dostępna jest jeszcze przez kilka dni - do 9 maja 2019 r. - w godz. 8:00-17:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek), w środę w godz. 8:00-16:00 w budynku Collegium Novum Wydziału Zamiejscowego UMCS przy ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego 18.

Wystawa pt.: „Puławy - Włostowice, wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny” została przygotowana przez Instytut Archeologii Wydziału Humanistycznego UMCS i stanowi ósmą już prezentację efektów pracy lubelskich archeologów. Jej autorką jest dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska z Zakładu Archeologii Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego Barbaricum specjalizująca się w badaniach nad okresem rzymskim i okresem wędrówek ludów. Wystawa miała swoje oficjalne otwarcie 16 listopada 2018 r. w Lublinie i była eksponowana na przełomie 2018/2019 w Muzeum UMCS.

Na ekspozycji w Puławach zaprezentowanych zostało kilkanaście posterów (plakatów naukowych) w formacie 100x100 cm, na których w graficzny sposób obwieszczone zostały uzyskane rezultaty badań prowadzonych we Włostowicach. Pierwsze badania archeologiczne w tej dzielnicy Puław były przeprowadzone 45 lat temu. Odkryte tam wielokulturowe materiały (od paleolitu po wczesne średniowiecze) pomimo kluczowej roli dla rekonstrukcji procesów osadniczych na Lubelszczyźnie nigdy dotąd nie doczekały się jeszcze pełnej dokumentacji oraz opracowania naukowego. W literaturze przedmiotu znaleźć można jedynie informacje ogólne o przebiegu badań oraz publikacje niewielkiej liczby zabytków, często pozbawione dokładnego opisu i nakreślenia tła kulturowego. Na posterach znajdują się m.in. archiwalne zdjęcia z wykopalisk prowadzonych w latach 70. i 80. XX w. Inicjatorem i koordynatorem wystawy na terenie miasta Puławy jest Mariusz Karolak z Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”.

Wystawa powstała w ramach promocji projektu naukowego pod takim samym tytułem, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest opracowanie naukowe wszystkich materiałów zabytkowych odkrytych na stanowisku 3-4 w Puławach-Włostowicach w latach 1973-1974, 1977, 1988, 1996 i 2012. Na potrzeby przedsięwzięcia stworzony został interdyscyplinarny zespół badawczy, którego zadaniem było udokumentowanie i opracowanie zachowanych do dnia dzisiejszego zabytków i próbek, uzupełnione o całe spectrum analiz specjalistycznych bazujących na osiągnięciach różnych dziedzin nauki. Efektem finalnym projektu będzie publikacja monografii naukowej stanowiska archeologicznego w Puławach-Włostowicach. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2017 roku.

Jest to już druga ekspozycja poświęcona archeologii Włostowic. Pierwsza nosiła tytuł „Cmentarzysko kultury wenedzkiej (II/III w.) w Puławach-Włostowicach (zabytki z badań 1973 r.)” i prezentowana była w holu Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie od 17 października 1973 r.  A zatem otwarcie wystawy „Puławy - Włostowice, wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny" w Lublinie nastąpiło dokładnie w 45. rocznicę otwarcia pierwszej ekspozycji na ten temat. Dzięki staraniom poczynionym przez POK „Dom Chemika” wystawę podsumowującą działalność lubelskich archeologów we Włostowicach można będzie obejrzeć także w Puławach. Najpierw będzie prezentowana na Wydziale Zamiejscowym w Puławach UMCS, a następnie w Szkole Podstawowej nr 4 we Włostowicach.

Organizator ekspozycji w Puławach: POK „Dom Chemika”
Partnerzy wydarzenia: Instytut Archeologii UMCS, Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach, Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach

Wystawa powstała w ramach promocji projektu pod nazwą „Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

oprac. tekstu: Mariusz Karolak

    Aktualności

    Data dodania
    6 maja 2019