Wydział Zamiejscowy - dyżury

W dniach 23.03 - 27.03. 2020 r. w Wydziale Zamiejscowym będzie pełniony dyżur w godz. 7.30 - 13.15. Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Prosimy Wszystkich Studentów o kontakt z Dziekanatem Wydziału drogą mailową lub telefoniczną.

    Aktualności

    Data dodania
    23 marca 2020