Wybory - 01 kwietnia 2016 r

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Wydziałowej Komisji Wyborczej.

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA
informuje, że

w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali 120 Budynku Collegium Novum
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 w Puławach

odbędą się wybory:
- elektora do kolegium elektorów właściwego do wyboru Rektora w grupie
nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem
naukowym doktora habilitowanego realizujących swe czynne i bierne prawa
wyborcze na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach; godz. 16.00

- przedstawiciela do Senatu UMCS w grupie nauczycieli akademickich z
tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego
realizujących swe czynne i bierne prawa wyborcze na Wydziale Zamiejscowym
UMCS w Puławach; godz. 16.00

- elektora do kolegium elektorów właściwego do wyboru Rektora w grupie
nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia
naukowego doktora habilitowanego, którzy realizują swe czynne i bierne
prawa wyborcze na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach -  godz. 16.15

- przedstawiciela do Senatu w grupie nauczycieli akademickich
nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora
habilitowanego, którzy realizują swe czynne i bierne prawa wyborcze  na
Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach; godz. 16.15

- przedstawicieli do Rady Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach w grupie
nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia
naukowego doktora habilitowanego; godz. 16.30

 -  przedstawiciela do Rady Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach w
grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  - godz. 16.45

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że:
- zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą na zebraniu wyborczym.
- zgłoszenia kandydata może dokonać osoba posiadająca czynne prawo wyborcze (zatrudniona na Uniwersytecie),
- kandydat powinien posiadać bierne prawo wyborcze (zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy jako podstawowym miejscu pracy) i powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.                                                                                                                                   

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 marca 2016