Własny Fundusz Stypendialny - nabór wniosków

Informujemy, że na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej został utworzony Własny Fundusz Stypendialny, w ramach którego najlepsi studenci mogą ubiegać się o stypendium przyznawane za szczególne wyniki i osiągnięcia.

W ramach programu Własnego Funduszu Stypendialnego stypendia dla najlepszych studentów zostaną przyznane w czterech kategoriach:

1) za osiągnięcia naukowe dla:
a) studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
b) studentów pozostałych lat studiów I oraz II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich

2) za osiągnięcia artystyczne;

3) za osiągnięcia sportowe;

4) za osiągniecia społeczne/działalność społeczną.

O stypendium mogą ubiegać się zarówno studenci polscy, jak i cudzoziemcy studiujący na zasadach pełnej odpłatności.

W ramach tegorocznej puli oferujemy 35 stypendiów. Studenci mogą ubiegać się o otrzymanie jednorazowego dofinansowania w kwocie 2770 zł, wypłacanego w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Pod uwagę będą brane osiągnięcia zdobyte w roku akademickim 2015/2016.

Wnioski należy składać do 18 stycznia br. w Biurze Spraw Studenckich (DS Helios, pok. nr 9), w godz. 10.00-14.00 (od poniedziałku do piątku).

Stypendia finansowane będą z darowizny przekazanej przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły, która wspiera szkolnictwo wyższe, badania naukowe oraz ideę przedsiębiorczości.

Zachęcamy do aplikowania!

Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych kategorii oraz wymaganych dokumentów znajdują się w Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego.

Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego

    Aktualności

    Data dodania
    5 stycznia 2017