Warsztaty „Chorwacki na wakacje i nie tylko″, "Bułgarski na wakacje i nie tylko" - zapisy

Ruszyły zapisy na warsztaty z praktycznej nauki języka bułgarskiego i chorwackiego pn. „Chorwacki na wakacje i nie tylko”, „Bułgarski na wakacje i nie tylko”. Serdecznie zapraszamy!

„Chorwacki na wakacje i nie tylko”

Opiekun warsztatów:
dr hab. Petar Sotirow, prof. nadzw. UMCS

Cel warsztatów:
Nabycie umiejętności posługiwania się językiem chorwackim w najbardziej typowych codziennych sytuacjach komunikacyjnych oraz nabycie kompetencji społeczno-kulturowych z zakresu realiów chorwackich regionu bałkańskiego.

Uczestnicy:
Osoby z zerową lub elementarną znajomością języka chorwackiego, planujący krótkoterminowy wyjazd do Chorwacji w celach turystycznych lub biznesowych.

Czas trwania:
30 h (15 spotkań x 2 h).

Terminy zajęć:
grudzień 2018 r. – luty 2019 r.

Opis zajęć:
Warsztaty pozwolą szybko, efektywnie i w miłej atmosferze nauczyć się podstaw języka, tak aby komunikować się po chorwacku w obszarach m.in. sfery relacji interpersonalnych, zakwaterowania, czasu wolnego, handlu, wyżywienia, zabytków i zachowań społecznych.

Po ukończeniu warsztatów uczestnik m.in.:

 • potrafi zrozumieć podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące jego osoby i bezpośredniego otoczenia,
 • rozumie, zna i potrafi używać prostych  zdań, nazw i wyrażeń, aby np. opisać miejsce, gdzie mieszka, uzyskać pomoc medyczną, skorzystać z usług banku, sprawdzić pogodę czy kalendarz,
 • potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. na formularzu w hotelu.

  Ponadto pozna zachowania codzienne i zwyczaje Chorwatów, a także chorwackie zabytki z listy UNESCO.

  Miejsce odbywania warsztatów:
  Wydział Humanistyczny UMCS

  Cena i opłata:
  250,00 zł brutto 
  Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały dydaktyczne, zaświadczenie ukończenia warsztatów.

  Opłatę za warsztaty należy wpłacać przelewem na rachunek UMCS prowadzony w mBank SA O/Lublin, nr rachunku: 74 1140 1094 0000 2905 1600 1119, z dopiskiem: imię i nazwisko, nazwa warsztatu.

  Opłatę za warsztaty należy uiścić najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć.

  Termin i warunki rekrutacji:
  Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć drogą elektroniczną lub osobiście do 30 listopada 2018 r. na adres: kursy.bku@umcs.pl

  Informacji udziela:
  Kamila Pękala, Paulina Czyż  
  Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS  
  pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin  
  (Rektorat, X piętro, pok. 1002)  
  tel. 81 537 58 45  
  kursy.bku@umcs.pl

  „Bułgarski na wakacje i nie tylko”

Opiekun warsztatów: dr hab. Peter Sotirow, prof. nadzw. UMCS

Cel warsztatów: Nabycie umiejętności posługiwania się językiem bułgarskim w najbardziej typowych codziennych sytuacjach komunikacyjnych oraz nabycie kompetencji społeczno-kulturowej z zakresu realiów bułgarskich i bałkańskich.

Uczestnicy: Osoby z zerową lub elementarną znajomością języka bułgarskiego, planujące krótkoterminowy wyjazd służbowy w celach turystycznych lub biznesowych.

Czas trwania: 30 h (15 spotkań x 2 h).

Terminy zajęć: grudzień 2018 r. – luty 2019 r.

Warsztaty pozwolą szybko, efektywnie i w miłej atmosferze nauczyć się podstaw języka, tak aby komunikować się po bułgarsku między innymi w następujących obszarach: komunikacja w sferze relacji interpersonalnych, alfabet bułgarski – czytanie i pisanie cyrylicą, zakwaterowanie, czas wolny, handel, wyżywienie, zabytki i zachowania społeczne.

Korzyści dla uczestnika:

Po ukończeniu warsztatów uczestnik m.in.:

 • potrafi zrozumieć podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące jego osoby i bezpośredniego otoczenia;
 • rozumie, zna i potrafi używać prostych zdań, nazw i wyrażeń, aby opisać np. miejsce, gdzie mieszka, skorzystać z pomocy medycznej, załatwić sprawę w banku, sprawdzić pogodę lub termin w kalendarzu;
 • potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. na formularzu w hotelu.

  Ponadto pozna zachowania codzienne i zwyczaje Bułgarów, a także bułgarskie zabytki z listy UNESCO.

  Miejsce odbywania warsztatów: Wydział Humanistyczny UMCS

  Cena: 250,00 zł brutto (obejmuje udział w warsztatach, materiały dydaktyczne, zaświadczenie ukończenia warsztatów)

  Opłatę za warsztaty należy wpłacać przelewem na rachunek UMCS prowadzony w mBank SA O/Lublin, nr rachunku: 74 1140 1094 0000 2905 1600 1119 z dopiskiem: imię i nazwisko, nazwa warsztatów.

  Opłatę za kurs językowy należy uiścić najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć kursu.

  Termin i warunki rekrutacji: formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do 30 listopada 2018 r. drogą elektroniczną lub osobiście na adres:  
  pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin  
  Rektorat, X piętro, pok. 1002  
  kursy.bku@umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  8 listopada 2018