Uwaga Studenci! Obowiązkowe szkolenia ogólnouniwersyteckie

Informujemy, że Studenci I roku zobowiązani są do zaliczenia on-line następujących szkoleń wstępnych: BHP, Przysposobienie biblioteczne, Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów.

Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów rozpoczynających studia na naszym Wydziale i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi. W celu rozpoczęcia szkoleń każdy student powinien zalogować się na stronie internetowej:

http://szkolenia.kampus.umcs.lublin.pl

(przy pomocy nazwy użytkownika oraz hasła identycznego jak do systemu USOS)

 Terminy realizacji szkolenia: 14 listopada do 27 listopada 2016r.

Zaliczenie tych szkoleń (bez oceny) jest jednym z koniecznych warunków uzyskania zaliczenia pierwszego semestru studiów. 

 

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2016