Ubezpieczenie NNW studentów i doktorantów

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2017/2018 została zawarta z firmą InterRisk S.A., Vienna Insurance Group O/Lublin (ul. Zamoyska 47, 20-102 Lublin).

 • Ochrona ubezpieczeniowa: od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
 • Składka na ubezpieczenie: 45 zł
 • Suma ubezpieczenia: 42 000 zł

Składkę można opłacić:

 • W siedzibie Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS, DS Babilon, pokój nr 4, w godz. 9:00-15:00
 • W wybranych Dziekanatach
 • Online na stronie internetowej: www.klient.interrisk.pl/eduplusonline (numer oferty pxzy9) - szczegółowe informacje na Facebooku: fb.com/zuss.umcs
 • Przelewem na konto internetowe:
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
  nr rachunku: 31 1140 1094 0000 2905 1600 1214
  tytułem: Ubezpieczenie studenckie/imię/nazwisko/wydział

Wpłat można dokonywać do 15 grudnia 2017 r.

Aby zgłosić szkodę, należy złożyć zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (wniosek należy pobrać ze strony internetowej InterRisk – polisa EDU-PLUS podstawowa) oraz dołączyć komplet dokumentacji potwierdzającej zajście wypadku.

UWAGA! Studenci, którzy w roku akademickim 2017/2018 będą odbywać praktyki zawodowe, zajęcia laboratoryjne lub zajęcia terenowe, zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW.

  Aktualności

  Data dodania
  11 października 2017