Szlakami Polski Niepodległej - nowy konkurs MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowy program "Szlakami Polski Niepodległej", którego realizacja związana jest z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem nowej inicjatywy Ministerstwa jest wsparcie inicjatyw naukowych i artystycznych związanych z zachowaniem i włączeniem w obieg kulturowy polskiego dziedzictwa niepodległościowego. Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych, a także katalogów rozumowanych wydarzeń artystycznych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania:
a) przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski od XIX do XXI wieku, w tym z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa Kresów;
b) podejmujące problematykę dokonań Polski niepodległej, drogach wiodących do niepodległości i czynie niepodległościowym w różnych aspektach naukowych, artystycznych i popularyzatorskich, w tym stwarzających podstawy do współpracy międzynarodowej;
c) tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą nadać badaniom nad niepodległą Polską nową jakość i przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów badawczych, edukacyjnych i artystycznych;
d) wzmacniające świadomość historyczną społeczeństwa polskiego.

Finansowanie obejmie nie więcej niż 10 projektów (maksymalnie 1,5 mln zł na jeden projekt). Wsparcie  finansowe w ramach może być przyznane na okres do 5 lat.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa


Biuro ds. Badań Naukowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Paweł Mazurek 
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22
Joanna Górka, Monika Kwiecień
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    18 sierpnia 2017