Szkolenie z obsługi Archiwum Prac Dyplomowych

Zapraszamy studentów ostatnich lat studiów do udziału w szkoleniu na temat Archiwum Prac Dyplomowych (APD)!

W ramach szkolenia zrealizujesz trzy lekcje, dzięki którym uzyskasz wiedzę z zakresu przebiegu procesu dyplomowania z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych.

Po zakończeniu szkolenia:

  • z łatwością przygotujesz plik z pracą i poprawnie wprowadzisz go do systemu APD
  • bez problemów przejdziesz przez wszystkie etapy procesu dyplomowania w systemie APD
  • poznasz zasady analizy raportu podobieństwa wykonywanej w systemie antyplagiatowym stosowanym na Uniwersytecie

Szkolenie jest dostępne na stronie:http://szkolenia.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/course/view.php?id=81

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu dyplomowania w UMCS przed przystąpieniem do szkolenia, zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 57/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 5 października 2015 r. w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz z Zarządzeniem Nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie kontroli prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.


Szkolenie nie jest obowiązkowe, choć niezwykle przydatne dla studentów, którzy są obecnie na ostatnim roku studiów.

    Aktualności

    Data dodania
    7 kwietnia 2016