Stypendia Fundacji Konrada Adenauera (KAS)

Do 15 lipca można składać wnioski w ramach konkursu o stypendium Konrada Adenauera. Mogą je otrzymać osoby z całego świata pracujące nad swoim doktoratem w dowolnej dziedzinie nauk.

Stypendia te są przyznawane w wysokości 1 350 euro miesięcznie. Istnieje także możliwość otrzymania dodatkowego comiesięcznego wsparcia w wysokości 100 euro oraz pokrycia kosztów podróży.

KAS przyznaje pełne stypendia, które nie tylko zapewniają wsparcie finansowe, ale również obejmują kompleksowy program wsparcia. Stypendia są przyznawane z funduszy finansowanych przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF).

Konkurs adresowany jest do osób, które m.in.: 
- osiągają ponadprzeciętne wyniki egzaminów oraz posiadają uprawnienia do kontynuowania studiów doktoranckich,
- identyfikują się z wartościami, treścią polityczną i motywami uznawanymi przez Fundację Konrada Adenauera (blisko związaną z niemiecką partią CDU),
- są zaangażowane w pracę wolontariacką,
- pragną nawiązania wymiany z innymi grupami językowymi i kulturowymi.

Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji Konrada Adenauera.

Zachęcamy do aplikowania!

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    19 czerwca 2017