Stypendia badawcze Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytetu Sztuk Linz

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o naborze na stypendia badawcze IFK - Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytetu Sztuk Linz z siedzibą w Wiedniu.

Stypendia badawcze IFK_Research Fellowship to program badawczy dla naukowczyń i naukowców z tytułem doktora, zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi. Stypendia przyznawane są na jeden semestr, a ubiegać może się o nie każdy, niezależnie od narodowości czy przynależności do jakiejkolwiek instytucji naukowej. O stypendium IFK_Senior Fellowship ubiegać się mogą osoby ze znaczącym dorobkiem naukowym, którzy w IFK chcieliby zarówno poświęcić się własnym badaniom naukowym, jak również nawiązać współpracę naukową ze stypendystkami i stypendystami programu z Austrii. Preferowane są zgłoszenia osób o międzynarodowej renomie naukowej, które ze względu na profil swych publikacji są ekspertkami i ekspertami w swojej dziedzinie.

Czas trwania stypendium i finansowanie:

Oba rodzaje stypendiów przyznawane są na jeden semestr akademicki (od 1. października do 31. stycznia lub od 1. marca do 30. czerwca), obejmują dofinansowanie miesięczne do maksymalnej kwoty € 2.325,- (€ 75 /dzień), miejsce do pracy w siedzibie IFK z dostępem do Internetu, zakwaterowanie w apartamencie 35m2 oraz jednorazowe koszty podróży. Koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego stypendystki i stypendyści ponoszą we własnym zakresie.

Zgłoszenia wniosków:

Wnioski o stypendium na program badawczy IFK - Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytetu Sztuk Linz z siedzibą w Wiedniu: na semestr 2018/19 rozpoczyna się w maju 2017. Formularze zgłoszeniowe znajdują się przy ogłoszeniach konkursowych: Research Fellowship oraz Senior Fellowship.

Wyniki zostaną podane do wiadomości do dn. 8. grudnia 2017.

Dalsze informacje znajdują się na stronie IFK.

Zachęcamy do aplikowania!

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    19 czerwca 2017