Spotkanie Wójtów i Burmistrzów z Władzami UMCS

Dnia 7 lipca br. w Collegium Novum Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach odbyło się spotkanie Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego oraz Władz Wydziału Zamiejscowego w Puławach z Wójtami i Burmistrzami gmin sąsiadujących z Puławami.

 

Sotkanie dotyczyło kierunków dalszego działania Wydziału.

    Aktualności

    Data dodania
    8 lipca 2017