Spotkanie informacyjne: „ERC Workshop: How to succeed in an ERC grant application?”

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza na organizowane przez Imperial College London i Polską Akademię Nauk spotkanie informacyjne „ERC Workshop: How to succeed in an ERC grant application?”

Warsztaty są skierowane do naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2017 r. w Pałacu Staszica przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie. 
Warsztaty dedykowane są w szczególności reprezentantom nauk przyrodniczych i ścisłych planujących aplikowanie o granty Starting i Consolidator, tj. w momencie składania wniosku będących odpowiednio 2-7 oraz od 7-12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.
Podczas pierwszej części spotkania przedstawione zostaną zasady udzielania grantów oraz rekomendacje ewaluatorów oraz laureatów grantów ERC. W trakcie drugiej części warsztatów najlepsi z uczestników będą mogli przedyskutować swoje pomysły badawcze z ekspertami podczas konsultacji indywidualnych. Dodatkowo 29 czerwca dla wybranych naukowców specjaliści z BDN PAN poprowadzą warsztaty „Wniosek ERC krok po kroku”, w trakcie których szczegółowo omówione zostaną zasady przygotowania wniosku projektowego, kwestie etyczne i budżetowe, uczestnicy będą mieli szansę na zapoznanie się z abstraktami projektów, które uzyskały dofinansowanie a także na analizę życiorysów laureatów grantów ERC.
Kandydaci mogą zgłaszać swoje uczestnictwo elektronicznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://goo.gl/forms/Lvkb2gh2dadGQ13H3 najpóźniej do 19 czerwca 2017 r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc będzie prowadzona selekcja nadesłanych wniosków. 
Agenda spotkania jest dostępna pod adresem: https://instytucja.pan.pl/images/2017/BDN/Agenda_ERC_Workshop_28.06.2017.pdf Więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo na stronie: https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4476-warsztaty-dla-naukowcow-aplikujacych-o-granty-erc

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach!

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    13 czerwca 2017