od 1 października 2022 roku składanie wniosków/podań przez studentów za pośrednictwem USOSweb

Informujemy, że zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 80/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 września 2022 r. od 01.10.2022 roku student składa podanie w formie elektronicznej. Poniżej podajemy skróconą instrukcję.

    Aktualności

    Data dodania
    5 października 2022