Obowiązek zgłaszania kwarantanny i izolacji

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w naszym regionie Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej przypomina pracownikom, doktorantom, studentom studiów dziennych i zaocznych oraz słuchaczom innych form kształcenia realizowanych przez Uczelnię, o obowiązku zakrywania nosa i ust na terenie obiektów oraz o obowiązku zgłaszania każdego przypadku zachorowania (izolacja) lub podejrzenia zachorowania (kwarantanna).

Zgłoszenia są przyjmowane pod czynnymi całodobowo numerami telefonów: 506-102-571 lub 506-102-773.

Zgłoszenie od pracowników oraz studentów anglojęzycznych są przyjmowane w dni robocze w godzinach 7.15 - 15.15 pod numerem telefonu 81-537-29-26.

    Aktualności

    Data dodania
    6 października 2021