NPRH - konkurs w module Dziedzictwo narodowe

Ministerstwo ogłosiło nabór wniosków w kolejnej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module "Dziedzictwo narodowe".

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zgłaszane mogą być nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. 

W tegorocznej edycji ogłoszono następujące obszary priorytetowe:

  1. Polska w Europie Środkowo–Wschodniej;
  2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;
  3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Nabór wniosków w systemie OSF potrwa do 23 czerwca 2017 roku.

W przygotowaniu wniosków pomagają Pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowych. Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje.


 Biuro ds. Badań Naukowych:

e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Paweł Mazurek 
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22
Joanna Górka, Monika Kwiecień
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2017