Nowe regulaminy stypendiów i świadczeń socjalnych

Informujemy, że ukazał się nowy Regulamin stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS oraz Regulamin przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym.

Ubiegając się o stypendium Rektora lub o świadczenia o charakterze socjalnym należy złożyć podanie na nowych wzorach wniosków!

Dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem: www.umcs.pl/pl/stypendia.htm.

Termin składania wniosków o stypendium Rektora to 4-13 października 2016 r. Wnioski należy składać do właściwej Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej.

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2016