Niedzielny Spacer po Ogrodzie Botanicznym - 2 lipca

„Przybysze” roślinni z innych rejonów świata mogą być celowo wprowadzani do uprawy jako tzw. gatunki introdukowane lub jako gatunki napływowe, które dostały się na dany teren na skutek niecelowych działań człowieka. We florze Polski mamy 2500 gatunków roślin naczyniowych rodzimych, ponad 900 gatunków obcego pochodzenia, w tym około 500 trwale zadomowionych. Większość roślin w naszych parkach, ogrodach i osiedlach pochodzi z innych obszarów geograficznych. Z czasem, niektóre z nich, przenikają do siedlisk naturalnych stając się inwazyjnymi. Jakie jest ich oddziaływanie socjologiczne, ekologiczne i ekonomiczne? Odpowiedzi uzyskacie Państwo 2 lipca w Ogrodzie Botanicznym UMCS podczas cyklicznego spotkania z przewodnikiem.

Przewodnik – pan mgr inż. Ryszard Sawicki będzie czekał na Państwa od godz. 10.45 przy wejściu do Ogrodu, znajdującym się przy ul. Willowej. Rozpoczęcie spaceru o godz. 11.00. Czas trwania – około 2 godz.

Koszt udziału w spacerze z przewodnikiem równy jest cenie ulgowego biletu wstępu do Ogrodu dla grupy zorganizowanej i wynosi 3 zł od osoby, niezależnie od wieku. Posiadacze biletów miesięcznych i sezonowych oraz Karty Absolwenta UMCS nie wnoszą dodatkowej opłaty.

Wszystkie pytania dotyczące niedzielnego zwiedzania Ogrodu z przewodnikiem proszę kierować na adres e-mail: botanik@hektor.umcs.lublin.pl, tel. 81 743 49 00.

Terminy kolejnych spotkań wyznaczać będzie przyroda i pogoda, dlatego wszystkich chętnych prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej www.garden.umcs.ploraz facebooku: www.facebook.com/OgrodBotanicznyUMCS Informacje będą umieszczane także przy wejściu do Ogrodu oraz podawane w mediach.

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2017