Legitymacje studentów pierwszego roku

Aby otrzymać pierwszą legitymację studencką:

  1. złóż zamówienie na elektroniczną legitymację studencką w systemie IRK ( ➡ link),
  2. wgraj zdjęcie do legitymacji za pośrednictwem systemu IRK,
  3. dokonaj opłaty w wysokości 17 zł na konto podane w IRK (oznaczone jako konto do opłaty za legitymację).

Niedopełnienie jakiejkolwiek z powyższych formalności uniemożliwi lub opóźni odbiór legitymacji w terminie.

Legitymacje będą wydawane przez dziekanaty od 1 października po uzupełnieniu ewentualnych braków z punktów 1,2 i 3.

Więcej informacji na stronie legitymacja.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    11 października 2017