Koronawirus - zalecenia dla pracowników UMCS

Centrum Kadrowo-Płacowe przypomina, że w związku z trwającą epidemią COVID-19 każdy pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania swojego bezpośredniego przełożonego o nieobecności w pracy. Szczególnie, jeżeli chodzi o nieobecności związane z izolacją domową, kwarantanną. W związku z napływającymi do Biura Kadr licznymi pytaniami przedstawiam poniżej ogólne informacje oraz odpowiedzi na niektóre z nich. Izolacja domowa Izolacja w warunkach domowych to odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu (izolatorium), w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Osoby, u których COVID-19 przebiega łagodnie, nie zawsze wymagają pobytu w szpitalu. Zamiast tego lekarz może im zalecić izolację w warunkach domowych, aby nie narażały innych na zakażenie. Celem izolacji domowej...

 • Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu czasu izolacji domowej, koniec kwarantanny następuje po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych.
 • Jeśli wystąpiły objawy infekcji, izolacja powinna kończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

UWAGA: Jeżeli jesteś chory lub istnieje podejrzenie choroby wywołanej wirusem SARS-COV-2 pracownika UMCS obowiązują ściśle określone zamieszczone na stronie głównej Uczelni w zakładce KORONAWIRUS. W Uczelni zostały uruchomione całodobowe telefony, na które należy zgłaszać informację o stwierdzonym przypadku zakażenia, podejrzeniu choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzeniu zakażenia tym wirusem:

Telefon komórkowy: 506-102-571

Telefon komórkowy: 506-102-773

Kwarantanna

Kwarantanna jest to przymusowe, czasowe odosobnienie osoby zdrowej mającej bezpośredni kontakt z osobą zakażoną lub osobą podejrzewaną o zakażenie, co do której istnieje podejrzenie, że może być narażona na zakażenie. Celem kwarantanny jest zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się szczególnie niebezpiecznej choroby zakaźnej o wysokim stopniu zaraźliwości, jaką jest COVID-19.

Kwarantannie podlega osoba, która:

 • Przekroczyła granicę zewnętrzną UE
 • Miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie
 • Ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem
 • Mieszka wspólnie z osobą objętą kwarantanną lub izolacją domową

Jeśli jesteś na kwarantannie z powodu powrotu do kraju, obowiązuje Cię ona przez 10 dni, licząc od dnia następnego od przyjazdu. Kwarantanna wynikająca z ryzyka zakażenia koronawirusem, np. z uwagi na kontakt z osobą chorą, trwa 10 dni od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia koronawirusem. Służby sanitarno-epidemiologiczne mogą podjąć decyzję o wydłużeniu lub skróceniu kwarantanny. Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie masz takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne skierują Cię do wyznaczonego ośrodka (izolatorium). Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi Ci grzywna do 30 tys. zł.

W czasie kwarantanny przestrzegaj następujących zasad:

 • Zostań w domu – pod żadnym pozorem nie wychodź z domu! Nie przyjmuj nikogo. Jeśli w domu są osoby bliskie, które miały z Tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie.
 • Jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowaj odstęp 1,5 m.
 • Monitoruj swój stan zdrowia.
 • Czy dostaniesz zaświadczenie o kwarantannie:

  Nie dostaniesz żadnego zaświadczenia. Nie ma takiej potrzeby, bo informacje są przetwarzane elektronicznie od momentu skierowania Cię na kwarantannę. Podstawą jest wpis w odpowiednim systemie teleinformatycznym (system EWP).

  Co musisz wiedzieć po kwarantannie:

  Jeśli przez okres kwarantanny nie rozwinęła się u Ciebie choroba, to świadczy o tym, że jesteś zdrowy. Nie oznacza to jednak, że jesteś odporny na koronawirusa, zawsze możesz się zakazić. Dlatego stosuj się do zaleceń i rekomendacji dotyczących zakrywania ust i nosa, mycia rąk i zachowywania dystansu społecznego. W czasie kwarantanny, jeżeli czujesz się dobrze możesz w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym przy zachowaniu procedur obowiązujących w Uczelni przejść na pracę zdalną. Należy jednak pamiętać, że przejście na pracę zdalną w czasie kwarantanny nie oznacza zwolnienia z nałożonych obowiązków przez Inspekcję Sanitarną, nadal nie można np. opuszczać miejsca, w którym odbywa się kwarantannę.

  Pracownik za czas świadczenia pracy zdalnej w okresie kwarantanny nałożonej przez Inspekcję Sanitarną otrzymuje 100 % wynagrodzenia.

  Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozp. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. 2020 r. poz. 1506)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1505)
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. 2020 r. poz. 1507)

  Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku
  z kwarantanną i izolacją

  Na jakiej podstawie zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji?

  Na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

  Od kiedy obowiązują nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji?

  Od 2 września 2020 r.

Jaka jest różnica pomiędzy kwarantanną a izolacją?

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zagrożenie. Izolacja natomiast to odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu w kierunku koronawirusa jest dodatni.

Mam pozytywny wynik testu na koronawirusa. Przebywam na izolacji domowej. W jej trakcie wystąpiły u mnie objawy koronawirusa, których wcześniej nie miałem. Ile dni potrwa izolacja?

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, (przy czym ostatnie 3 dni muszą być bez objawów infekcji).

Ile dni trwa izolacja szpitalna?

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

Miałem kontakt z osobą chorą. Ile dni muszę przebywać na kwarantannie?

Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni - przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

Miałem kontakt z osobą chorą. Przebywam na kwarantannie. Czy muszę wykonać test na koronawirusa?

Jeżeli nie masz niepokojących objawów nie będziesz miał wykonywanego testu na koronawirusa. Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni.

Mam pozytywny wynik testu na koronawirusa, przebywam w izolacji domowej i nie mam objawów. Ile dni potrwa izolacja?

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Jeśli osoba jest na kwarantannie, ale czuje się dobrze, to czy może pracować zdalnie z miejsca kwarantanny?

Nie ma przeszkód pod warunkiem, że świadczenie pracy nie będzie wiązało się z łamaniem wydanych przez inspektora sanitarnego zaleceń (opuszczania mieszkania).

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podejrzewasz, że to koronawirus? Zachowaj spokój i dowiedz się, co zrobić. Jeśli masz takie objawy jak:

 • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
 • objawy przeziębieniowe,
 • kaszel, duszność

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ. Nie jedź na SOR, nie korzystaj z komunikacji miejskiej. Więcej informacji znajdziesz:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

Co mogę uzyskać, korzystając z teleporady?

Dzięki teleporadzie medycznej można otrzymać:

 • zalecenia,
 • e-zwolnienie,
 • e-receptę,
 • sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Teleporady medyczne:

 • ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa,
 • ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych,
 • rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna,
 • skracają czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw należy udzielić teleporady. Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.

UWAGA: ocena czy zasadne jest wystawienie w danej sytuacji (stanie zdrowia pacjenta) zwolnienia lekarskiego należy tylko i wyłącznie do danego lekarza. Jednocześnie decyzję o nałożeniu kwarantanny podejmuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Taka decyzja jest tożsama ze zwolnieniem lekarskim i lekarz nie wystawia ZUS ZLA. W takiej sytuacji osoba objęta kwarantanną i która nie świadczy pracy zdalnie przysługuje świadczenie z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy (wynosi 80% wynagrodzenia). Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa oświadczenie:

1)  o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny

Wzór oświadczenia osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę (plik doc 66kb)

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534641

2) o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy.

Wzór oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy (plik doc 56kb)

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2556004


Podsumowując - za okres poddania się obowiązkowej kwarantannie pracownikowi przysługuje:

 • świadczenie z tytułu choroby, które wynosi 80% wynagrodzenia, ale do jego otrzymania potrzebne jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny

lub

 • wynagrodzenie w wysokości, 100% jeżeli pracownik wykonywał pracę zdalną. Praca zdalna jest możliwa tylko w przypadku, gdy przy jej zlecaniu zachowane zostały procedury obowiązujące w Uczelni i stan zdrowia pracownika pozwala na jej wykonywanie.

Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego
mgr Agnieszka Krukowska

  Aktualności

  Data dodania
  14 października 2020