Harmonogram wnioskowania o świadczenia socjalne 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wnioskowania o świadczenia dla studentów i doktorantów w systemie USOSweb (stypendium socjalne/stypendium socjalne ze zwiększeniem, stypendium dla osób niepełnosprawnych/zapomoga). Przedstawiony harmonogram obowiązuje do 31 października 2020 r.

W roku akademickim 2020/2021 studenci oraz doktoranci składają wnioski oraz oświadczenie o dochodach drogą elektronicznie za pośrednictwem platformy USOSweb.

Prawidłowo wygenerowane oświadczenie o dochodach oraz wniosek należy wygenerować, złożyć i podpisać elektronicznie przy pomocy indywidualnego kodu autoryzacyjnego, zgodnie z wytycznymi określonymi w harmonogramie. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). 

Kontakt z dziekanatem odbywa się wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.  

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń oraz Zarządzeniem nr 41/2019 Rektora UMCS.

W poniższym załączniku znajduje się harmonogram składania wniosków.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    3 października 2020