Dofinansowanie kosztów edukacji osób niepełnosprawnych

Przypominamy o terminie przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Studenci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani dalszym kształceniem, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mogą uzyskać pomoc finansową ze środków PFRON na pokrycie kosztów edukacji na poziomie wyższym (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym/ lub niestacjonarnym /wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym/, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dofinansowanie lub refundacja może obejmować: czesne, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia oraz dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Wniosek dotyczący dofinansowania kosztów nauki w semestrze letnim 2016 r. można składać do 30.03.2016 r.

Może zaistnieć rozbieżność, co do daty przyjmowania wniosków. Informację o terminie składania, prosimy sprawdzić poprzez kontakt z właściwym dla siebie MOPR lub PCPR.

Informacje na temat projektu można odnaleźć na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie (MOPR) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), w którym będzie składany wniosek.

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych UMCS
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro Spraw Studenckich
ul. Radziszewskiego 17/9 (parter)
tel. 081 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl 

    Aktualności

    Data dodania
    23 marca 2016