Dlaczego warto studiować na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach?

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ma aż dwanaście wydziałów. Jeden z nich – zamiejscowy znajduje się poza Lublinem i ma swoją siedzibę w Puławach. Odmienna lokalizacja oraz specyfika wydziału wiąże się z wieloma korzyściami i możliwościami dla studentów. Zobaczmy, dlaczego warto podjąć kształcenie na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach?

 

Wydział mieści się w nowoczesnym budynku, zlokalizowanym w atrakcyjnym miejscu obok Portu Marina nad Wisłą. Żacy mają do dyspozycji aulę, dwie sale wykładowe, sale ćwiczeniowe oraz salę komputerową wyposażone w nowy sprzęt, z którego można korzystać w czasie zajęć. W razie potrzeby uczelnia zapewnia bezpłatny dowóz na wybrane zajęcia prowadzone w Lublinie.

Na wydziale panuje kameralna atmosfera. Małe grupy ćwiczeniowe umożliwiają bardziej indywidualne podejście prowadzących do studentów i dostosowanie się do ich potrzeb. Podczas zajęć bez problemu można porozmawiać z wykładowcą, dopytać o mniej zrozumiałe zagadnienia albo umówić się na konsultacje.

Największym atutem Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach są ciekawe i praktyczne kierunki studiów, których nie znajdziesz na wydziałach w Lublinie. Co możesz tam studiować?

Pierwszym takim kierunkiem jest fizjoterapia. To studia o profilu praktycznym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kierunek ten wpisuje się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. dziedziny, na które poszczególne regiony naszego kraju postawią w gospodarce i współpracującej z nią nauce. Studia wyposażają w wiedzę, umiejętności i uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty i przygotowujące do prowadzenia rehabilitacji. Jest to świetna opcja dla osób, które chciałyby w przyszłości pomagać innym w powrocie do zdrowia i sprawności w takich miejscach, jak: szpitale, przychodnie i gabinety specjalistyczne, sanatoria, uzdrowiska, ośrodki odnowy biologicznej i SPA czy kluby sportowe.

Osoby pragnące związać swoją karierę zawodową ze sportem mogą zacząć studiować w Puławach wychowanie fizyczne. Podczas studiów zgłębicie wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale również pedagogiki i psychologii, etyki, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) prawa i ekonomii. Dzięki temu będziecie mogli podjąć pracę nauczyciela przedmiotu wychowanie fizyczne w szkołach na różnym poziomie kształcenia, prowadzić inne zajęcia ruchowe, pracować w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness itp. lub w jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną.

W ofercie Wydziału Zamiejscowego w Puławach znajdują się też studia inżynierskie na kierunku chemia techniczna. Pozwalają one nabyć kwalifikacje do tworzenia koncepcji oraz prowadzenia badań w dziedzinach związanych ze specjalnością technologii procesów chemicznych, analityki chemicznej, a w szczególności chemii i technologii nawozów i związków azotowych, agrochemii, inżynierii chemicznej, inżynierii reaktorów chemicznych, ekstrakcji nadkrytycznej czy ochrony środowiska. Dzięki temu możliwe jest podjęcie pracy m.in. w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, w przemysłach pokrewnych, m.in. w zakładach produkujących nawozy mineralne itp., w zakładach produkcyjnych, w laboratoriach i ośrodkach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych (instytutach naukowo-badawczych) oraz instytucjach wdrażających najnowsze technologie. O wartości i perspektywicznym charakterze tych studiów może świadczyć to, że realizowane są pod patronatem Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy" SA.

Kolejnym kierunkiem prowadzonym na wydziale jest administracja publiczna, na której kształci się fachową kadrę zarządzającą, mającą kompetencje niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w organizacjach publicznych, niepublicznych i społecznych współdziałających z administracją publiczną.

Puławy są ważnym ośrodkiem na przemysłowej mapie Polski, dlatego nasz Wydział Zamiejscowy nawiązał współpracę z lokalnymi zakładami i placówkami medycznymi oraz instytucjami i przedsiębiorstwami. Dzięki temu zajęcia na wszystkich kierunkach prowadzone są przez doświadczonych praktyków, a studenci mogą liczyć na sprawdzenie swojej wiedzy i zdobycie dodatkowych praktycznych umiejętności podczas praktyk odbywanych w interesujących ośrodkach oraz instytucjach, np. Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA, Instytucie Nowych Syntez Chemicznych, Instytucie Ogrodnictwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach, Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów” SA w Nałęczowie, Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach, Klubie Sportowym Wisła Puławy, Klubie Sportowym Azoty Puławy SA, Gminie Puławy, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Miasta czy Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach.

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach, choć niewielki i oddalony do stolicy Lubelszczyzny, ma wyjątkowe atuty. Zlokalizowany w pięknym, klimatycznym mieście nad Wisłą stwarza wspaniałe warunki do nauki i rozwoju. Oferuje innowacyjne i przyszłościowe kierunki kształcenia. Stawia przy tym na praktykę i dba o zapewnienie studentom nie tylko potrzebnej wiedzy, ale także możliwości zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, co pozwala absolwentom wejść na rynek pracy jako specjalistom w wybranych przez nich dziedzinach.

    Aktualności

    Data dodania
    10 kwietnia 2020