Chemia techniczna i Geoinformatyka z Certyfikatem „Studia z Przyszłością”

Decyzją Komisji Certyfikacyjnej Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, kierunek Chemia techniczna (studia I stopnia), prowadzony przez Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach, i kierunek Geoinformatyka (studia I stopnia), prowadzony przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, uzyskały Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.

Pozytywna decyzja Komisji stanowi dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanych kierunkach koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców. W opinii Komisji, Chemia techniczna i Geoinformatyka prowadzone są zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym.

Uczelnie wyższe odgrywają szczególną rolę na rynku pracy, gdyż ich zadaniem jest m.in. dostarczanie pracodawcom najwyższej jakości kapitału ludzkiego - absolwentów wykazujących się nie tylko gotowością do podjęcia pracy, ale przede wszystkim wyposażonych w wiedzę, umiejętności i postawy o wysokim poziomie użyteczności rynkowej i znaczącej wartości aplikacyjnej. Jednym z warunków dobrego przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy jest stworzenie im przez uczelnię możliwości kształcenia w oparciu o nowatorskie, prorozwojowe, nieszablonowe programy studiów kształtujące kompetencje i umiejętności praktyczne oraz mobilizujące do świadomego planowania przyszłej kariery. 

Podsumowanie wyników konkursu i uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się wczoraj, 16 marca br. podczas uroczystej Gali Finałowej Programu w Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie. Władze UMCS reprezentowali: Prorektor ds. Ogólnych prof. Arkadiusz Bereza, Dziekan WZ UMCS w Puławach prof. Grzegorz Smyk i Prodziekan Wydziału NoZiGP dr Jolanta Rodzoś. 

Konkurs i Program Akredytacyjny  „Studia z Przyszłością” służą wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogły być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie, a także kierunki studiów podyplomowych, prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżnione zostały kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. 

Aplikacje Uczelni oceniało niezależnie od siebie 3 ekspertów-członków Komisji, w tym: ekspert reprezentujący środowisko akademickie, ekspert reprezentujący środowisko gospodarcze oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Komisji, badając kierunki studiów, sięgali do wielu zróżnicowanych źródeł informacji o realizowanym programie i koncepcji kształcenia. Poza analizą kwestionariusza certyfikacyjnego i opisu efektów kształcenia czy strony internetowej Uczelni, recenzenci pozyskiwali informacje m.in. z systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, baz zawierających dane z rynku pracy, a także bezpośrednio od interesariuszy rynkowych.

    Aktualności

    Data dodania
    17 marca 2016