Zmarł Profesor Janusz Misiewicz

Z przykrością informujemy, że zmarł prof. dr hab. Janusz Misiewicz.

Profesor dr hab. Janusz Misiewicz, długoletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej
i kierownik Zakładu Teorii Literatury, odszedł 19 października 2015 r.

Profesor Janusz Misiewicz zajmował się problematyką estetyki literackiej, szczególnie w kontekście fenomenologii Romana Ingardena, był wybitnym i cenionym znawcą teatru i dramatu, opiekunem naukowym, promotorem rozpraw doktorskich. Ostatnią pracą Profesora była książka Ciało czasu. Esej o teatrze.

Ze smutkiem żegnamy wybitnego badacza, zasłużonego dydaktyka, wychowawcę wielu pokoleń studentów i skromnego człowieka.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej
23 października 2015 roku o godz. 15. Następnie ciało Zmarłego zostanie złożone do grobu.

Dyrekcja, Pracownicy i Studenci Instytutu Filologii Polskiej


 REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 19 października 2015 r. zmarł

Śp.
prof. dr hab. Janusz Misiewicz

Urodzony 29. 08.1944 r. w Lublinie. Od 1969 r. zawodowo związany z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, aż do przejścia na emeryturę. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1974 r., doktora habilitowanego w 1988 r., a w 1999 roku tytuł profesora.

Długoletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej i kierownik Zakładu Teorii Literatury.

Odszedł znakomity specjalista w zakresie teorii dramatu, estetyki i filozofii literatury oraz historii literatury, a także miłośnik zawodu nauczyciela.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kaplicy cmentarnej
przy ul. Lipowej w Lublinie w dniu 23 października 2015 roku o godz. 15.00.

    Aktualności