Odsłonięcie tablicy poświęconej Profesor Teresie Skubalance

Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej UMCS ma zaszczyt zaprosić na uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Profesor Teresie Skubalance – wybitnej lingwistce, badaczce stylów, zwłaszcza stylu literackiego, fleksji i historii języka polskiego, twórczyni ośrodka językoznawstwa polonistycznego na UMCS, doktor honoris causa UMCS.

Uroczystość odbędzie się 15 października 2018 roku o godz. 14.00 w sali 24 im. Prof. Teresy Skubalanki (budynek Nowej Humanistyki).

Po uroczystości zapraszamy na spotkanie przybliżające sylwetkę Pani Profesor i wspomnienia Jej poświęcone.

    Aktualności