Lekcja literatury: Gombrowicz czyta Słowackiego - relacja

9 stycznia 2020 w połączonych aulach Wydziału Humanistycznego odbyło się spotkanie pt. Lekcja literatury: Gombrowicz czyta Słowackiego, zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej dla Szkół Partnerskich IFP UMCS. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 450 osób ze szkół średnich z Biłgoraja, Lublina, Lubartowa, Łukowa, Puław, Radomia, Radzynia Podlaskiego, Siedlec i Świdnika.

Gości przybyłych na dziesiąte, jubileuszowe spotkanie przywitał JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski, a także Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Robert Litwiński oraz Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska. Szczególne podziękowania skierowano do nauczycieli-koordynatorów, od wielu lat zaangażowanych w rozwój edukacji polonistycznej w ramach Programu Współpracy IFP ze Szkołami Partnerskimi z Lublina i Regionu, który w 2019 roku obchodził swoje 10-lecie.

Punktem wyjścia do namysłu nad wartościami tkwiącymi w polskiej literaturze była słynna scena z Ferdydurke, znakomicie przedstawiona w czytaniu performatywnym przez Teatr Provisorium. Czy zachwyca? – pytanie sformułowane na kanwie tej sceny – znalazło się w kręgu rozważań literaturoznawców z Instytutu Filologii Polskiej UMCS, prof. dra hab. Arkadiusza Bagłajewskiego i dra hab. Aleksandra Wójtowicza, w dwugłosie poświęconym twórczości Juliusza Słowackiego i Witolda Gombrowicza. Problem wartości polskiej literatury podjął także dr hab. Rafał Szczerbakiewicz w wykładzie o Oldze Tokarczuk, laureatce Nagrody Nobla za rok 2018.

Program spotkania uświetnił występ pracowników Wydziału Artystycznego UMCS, Natalii Wilk (wokal) i Tomasza Momota (fortepian). W repertuarze artystów, co warto podkreślić, znalazł się również utwór Juliusza Słowackiego W pamiętniku Zofii Bobrówny.

Uczniowie za szkół partnerskich mogli także uczestniczyć w warsztatach przygotowanych przez dra Przemysława Kaliszuka i studentów z Koła Polonistów. Bardzo aktywnie w organizację całego przedsięwzięcia włączyli się również członkowie SKN Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX, którzy zaprezentowali na spotkaniu sondę poświęconą Gombrowiczowi oraz opracowali konkurs dla uczniów „Wielki Test o Juliuszu Słowackim”. Studentka z tego Koła, lic. Paulina Majek, została także wyróżniona przez Dziekana Wydziału Humanistycznego za wymyślone przez nią hasło promocyjne: „Jestem RAD, że studiuję POLONistykę”.

Imprezę w połączonych aulach Wydziału Humanistycznego prowadziły dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak i dr hab. Małgorzata Rzeszutko, prof. UMCS – nowa koordynator ds. współpracy za szkołami partnerskimi.

Na zakończenie wydarzenia Dyrekcja IFP UMCS zaprosiła nauczycieli na spotkanie, w którym uczestniczyli także pracownicy lubelskiej polonistyki, by porozmawiać o aktualnych wyzwaniach edukacyjnych. Spotkanie poprowadziła dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS – wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej.

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Data dodania
    30 stycznia 2020