Pani
Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS, prof. dr hab. Małgorzacie Karwatowskiej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Teścia

składają
Wicedyrektor i Pracownicy
Instytutu Filologii Polskiej UMCS.

 

 
Pani
Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS prof. dr hab. Małgorzacie Karwatowskiej, wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
 
Teścia
 
składają
Wicedyrektor i Pracownicy
Instytutu Filologii Polskiej UMCS
 

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2020