Inny Herbert - spotkanie

Serdecznie zapraszamy Uczniów i Nauczycieli Szkół Partnerskich Instytutu Filologii Polskiej na spotkanie poświęcone życiu i twórczości Zbigniewa Herberta.

Inny Herbert

29 listopada 2018 r.

Aula Wydziału Humanistycznego UMCS, Pl. Marii Skłodowskiej 4a

Program:

9.30 powitanie Gości przez Władze Uczelni, Wydziału oraz Instytutu

9.45 koncert „Jestem tu, jestem z tobą” Piotra Selima wraz z Chórem Akademickim UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej pod dyrekcją Mileny Wnuk

10.15 wykład dr. hab. Andrzeja Niewiadomskiego „Poezja Zbigniewa Herberta. Klasyczna nowoczesność i nowoczesny klasycyzm”

10.45 rozstrzygnięcie konkursu „Inny Herbert”

11.15 panel dyskusyjny „Jak czytać Herberta?” z udziałem prof. dr hab. Anny Pajdzińskiej, dr. hab. Arkadiusza Bagłajewskiego, dr. hab. Rafała Szczerbakiewicza i dr. Przemysława Kaliszuka

12.00 przerwa

12.15 warsztaty dla Uczniów, spotkanie Dyrekcji i Pracowników IFP UMCS z Nauczycielami Szkół Partnerskich

13.00 zakończenie

Zapraszamy!

    Aktualności