XVI edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Ruszyła XVI edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Do udziału zapraszamy do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, inżynierskich, MBA, podyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2019 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 10 tys. zł (pula nagród może ulec zwiększeniu). Dodatkowo, w ramach konkursu zostaną przyznane Nagrody Różnorodności najlepszym pracom z zakresu Diversity & Inclusion, o łącznej puli 5 tys. zł.

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

- etyka biznesu, w tym zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
- ład korporacyjny i raportowanie niefinansowe (ESG),
- innowacyjność społeczna w gospodarce,
- dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
- przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym,
- Diversity & Inclusion (pod patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez FOB).


Nowa kategoria konkursowa

Od tegorocznej edycji do zakresu tematycznego dołączyliśmy nową kategorię: Diversity & Inclusion. Jej wprowadzenie to odpowiedź na rosnące znaczenie tej tematyki. Ma to także zachęcić do częstszego sięgania w pracach dyplomowych po tematy związane z budowaniem otwartego na różnorodność rynku pracy i spójnych, włączających społeczeństw. Będzie wspierać popularyzację tej tematyki i wzrostu świadomości pracodawców, których rola jest kluczowa dla zmiany, w miejscu pracy, jak i w jego otoczeniu. Patronem Kategorii jest Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najlepsze prace z zakresu D&I zostaną nagrodzone Nagrodą Różnorodności.

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres konkurs@zpf.pl  i powinno ono zawierać:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.zpf.pl)
- skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy,
- egzemplarz zgłaszanej pracy i  streszczenie w wersji elektronicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2021 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zpf.pl .

 

Partnerzy i Patroni konkursu:

Partner Strategiczny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.; Partner Główny: BEST S.A.; Patronat Honorowy: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznik Praw Obywatelskich; Patronat Medialny: BankingMagazine.pl, LoanMagazine.pl, KarierawFinansach.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, RaportCSR.pl.

Kontakt: konkurs@zpf.pl .

Źródło: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2021