Projekty realizowane przez MUP w Lublinie

Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje projekty współfinansowane z Unii Europejskiej. 

Aktualnie posiada środki finansowe na organizację staży i szkoleń dla osób bezrobotnych. Szkolenie, zakończone egzaminem zewnętrznym, pozwala nabyć, podwyższyć lub dostosować kompetencje i kwalifikacje do obecnego rynku pracy. Staż daje szansę  nabycia praktycznych umiejętności zawodowych na określonym przez pracodawcę stanowisku pracy. Za czas odbywania szkolenia i stażu przysługuje stypendium, a warunkiem skorzystania z oferty jest rejestracja w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- na stronie internetowej www.muplublin.praca.gov.pl

- telefonicznie pod nr tel. 81 466 52 52, 81 466 52 44

- wysyłając zapytanie na adres : praca@mup.lublin.pl


Źródło: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

    Aktualności

    Autor
    Magdalena Oziomek
    Data dodania
    2 września 2020