Projekt „Powrót do aktywności” dla mieszkańców woj. Lubelskiego

Organizatorzy zapraszają do udziału w projekcie „Powrót do aktywności” w ramach RPO WL 2014-2020; działanie 10.2 Programy typu outplacement, który jest szansą na zwiększenie umiejętności i kompetencji, a tym samym atrakcyjności na rynku pracy.

Oferują bezpłatne kursy na prawo jazdy:

 • Kierowca Kat C, C+Eze stypendium szkoleniowym ok. 2000 zł
 • Kierowca Kategorii Dze stypendium szkoleniowym ok. 1800zł
 • Szkolenie gastronomiczneze stypendium ok. 1400zł

Dodatkowo:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • komplet badań lekarskich,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i osobami zależnymi maksymalnie 415,55 zł,
 • materiały szkoleniowe,
 • w przypadku szkoleń gastronomicznych pokrycie kosztówksiążeczki sanitarno-epidemiologicznej oraz wsparcie doradcy zawodowego,płatne staże,pomoc na rynku pracy.

Aby wziąć udział należy posiadać:

 • status osoby przewidzianej do zwolnienia na podstawie umowy o pracę, zlecenie, agencyjnej, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej,lub
 • status osoby zwolnionej z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcyprzed dniem przystąpienia do projektu,
 • być mieszkańcemterenuwojewództwa lubelskiego,
 • wykształcenie o niskich kwalifikacjach (maksymalnie ukończone liceum/liceum profilowane/liceum ogólnokształcące, technikum/technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa),
 • min. 21/24lata+ aktualne prawo jazdy kat. B i brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny:

http://www.powrotdoaktywnosci.pl

Na wszelkie pytania odpowiedzą pod adresem mailowym: projekt@grantunion.pl lubtelefonicznym: 81 503 24 17, 502 917606

***

GRANTUNION

Spółka z o.o.

ul. Mełgiewska 30F

20-234 Lublin

  Aktualności

  Autor
  Magdalena Oziomek
  Data dodania
  8 marca 2019