Akcja KreaTYwni na UMCS – rozstrzygnięcie konkursu

W listopadzie ubiegłego roku podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowany został konkurs KreaTYwni na UMCS. W ramach konkursu studenci i studentki Uniwersytetu mieli możliwość nadsyłania w formie prezentacji swoich pomysłów na wprowadzenie innowacji na Uczelni.

Inicjatywa wpisywała się w ideę ŚTP, wspierając postawę przedsiębiorczości pojmowanej - nie tylko jako prowadzenie własnego biznesu, ale także jako aktywną postawę ukierunkowana na poprawę jakości życia i doskonalenie otaczającego nas świata.

Nadesłane prace i nowatorskie pomysły dotyczyły m.in. ułatwienia życia studentów i studentek, a także usprawnienia funkcjonowania Uczelni. W ramach konkursu przewidziane również były nagrody rzeczowe (smartwatche i zestawy gadżetów uniwersyteckich) za najlepsze prace.

Uczestnicy i uczestniczki wykazali się niezwykłą kreatywnością wskazując ciekawe i innowacyjne pomysły na usprawnienie prowadzenia zajęć i przekazywania wiedzy. Nie zabrakło również koncepcji dotyczących kwestii organizacji pracy wykładowców i obsługi studenckiej.

Autorzy najciekawszych rozwiązań zostali również zaproszeni na spotkanie z Prorektorem ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Zbigniewem Pastuszakiem, podczas którego rozmawiali o możliwości wdrożenia pomysłów na Uniwersytecie.

Co ciekawe, w nadesłanych pracach brano również szerszy kontekst zaproponowanych innowacyjnych rozwiązań dotyczący nie tylko samej Uczelni, ale również jej relacji z otoczeniem. Nie zabrakło też pomysłów odnoszących się do trudnych problemów społecznych i roli, jaką może odegrać Uniwersytet, aby złagodzić ich negatywny wpływ, a także promować postawy prospołeczne.

Taka była na przykład wyróżniona prezentacja Pani Julii Toś – studentki II roku I stopnia Logopedii z audiologią. Praca tej autorki skupiła się na potencjalnych usprawnieniach życia studenckiego w kwestii przekazywania informacji studentom w nowoczesny sposób dopasowany do zwyczajów studenckich dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii i mediów społecznościowych. Autorka podała też możliwe rozwiązania ułatwiające kontakt studenta/studentki z dziekanatem, a także z wykładowcami/czyniami. Dodatkowo studentka wskazała również na rozwiązania dotyczące, m.in. popularyzowania wiedzy o życiu i osiągnięciach Marii Curie-Skłodowskiej czy włączania się Uczelni w działania prospołeczne korzystne – zarówno dla studentów /studentek UMCS, jak i szerszego grona odbiorców.

Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje fakt, że  studenci i studentki w swoich prezentacjach nie ograniczyli się tylko do opisu swoich pomysłów podchodząc również kreatywnie do kwestii przejrzystości i estetyki samej prezentacji.

UMCS ceni zaangażowanie i kreatywność studentów i studentek stąd również pozytywnym zaskoczeniem była występująca przy niektórych rozwiązaniach dodatkowa analiza przesłanych innowacji. Wymagała ona dodatkowego zaangażowania ze strony uczestnika konkursu i pogłębionego spojrzenia na innowację uwzględniając m.in. słabe i mocne strony przesłanego nowatorskiego rozwiązania.

Taka była m.in. druga wyróżniona w konkursie prezentacja Pani Katarzyny Bryły – studentki III roku Ekonomii, której praca dotycząca usprawnienia uczestnictwa studentów i studentek w zajęciach. Pani Katarzyna opisując swój pomysł na innowacyjną formę transmisji zajęć, oprócz analizy mocnych i słabych stron zaproponowanego rozwiązania przytoczyła także własne wnioski, które uwzględniały nie tylko innowacyjny pomysł, ale i jego zastosowanie w kontekście obecnych pandemicznych uwarunkowań społecznych.

Mając na uwadze sukces pilotażowej edycji konkursu, chcemy, aby KreaTYwni na UMCS zostało stałą inicjatywą realizowaną przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS. Oznacza to, że  studenci i studentki mogą zgłaszać do nas na bieżąco swoje pomysły i idee. Autorzy tych najlepszych i najbardziej innowacyjnych spotkają się z Prorektorem ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, dr. hab. Zbigniewem Pastuszakiem, profesorem UMCS, który objął akcję swoim patronatem oraz zaoferował wsparcie merytoryczne.

Mamy nadzieję, że inicjatywa będzie się cieszyć dużym powodzeniem i przełoży się na co najmniej równie kreatywne i innowacyjne pomysły dotyczące ułatwienia życia studentów na naszej Uczelni, a także inne warte do wprowadzenia usprawnienia.

Liczymy na Wasze zaangażowanie. Więcej szczegółów już wkrótce na naszej stronie internetowej: www.brk.umcs.pl oraz na profilu FB Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    31 stycznia 2022