>>>>Rekrutacja do programu GLEN 2018>>>>>START

Zapraszamy do kolejnej edycji cyklu edukacyjnego GLEN. Szukamy osób między 21. a 30. rokiem życia, które są aktywne społecznie, interesują się edukacją globalną lub pokrewną oraz mają czas i otwartość na przyjrzenie się swoim postawom oraz przywilejom.

Program trwa ok. rok i składa się z międzynarodowych szkoleń, 3-miesięcznych staży w krajach globalnego Południa, seminarium RENew oraz działalności edukacyjnej po powrocie. W 2018 roku oferujemy staże w organizacjach w Ghanie, Ugandzie, Malawi, Zambii i Gambii.
Szczegóły na: http://pah.org.pl/glen/

Dlaczego warto?

- GLEN to wyjątkowa przygoda edukacyjna – trudno znaleźć podobny program w Polsce, a nawet w Europie.

- GLEN jest tylko dla osób w wieku 21-30 lat, więc jak będziesz zwlekać z przesłaniem tej informacji dalej, ktoś może skończyć 30 lat i zaprzepaścić swoją szansę na uczestnictwo,

- wiele osób, który wzięły udział w cyklu edukacyjnym GLEN tworzy obecnie edukację globalną w Polsce lub pracuje w sektorze pozarządowym.

    Aktualności

    Data dodania
    3 stycznia 2018