Za nami obchody Światowego Dnia Mokradeł

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS zorganizował obchody Światowego Dnia Mokradeł. Wydarzenie odbyło się 25 marca br. i skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką obszarów podmokłych. W bogatym programie wykładów, wystaw, konkursów i warsztatów każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie. Oficjalnego otwarcia dokonała Dziekan WNoZiGP dr Jolanta Rodzoś, prof. uczelni oraz Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski, który poprowadził również pierwszy wykład.

Światowy Dzień Mokradeł to międzynarodowe wydarzenie obchodzone zwyczajowo 2 lutego, jednak z uwagi na pandemię jego obchody na UMCS zostały przesunięte na termin późniejszy. Święto to wypada w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej - o obszarach wodno-błotnych mających międzynarodowe znaczenie, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Celem ustanowienia obchodów jest popularyzacja wiedzy na temat roli przyrodniczej mokradeł, a także ich ogromnego, choć często niedocenianego, znaczenia dla codziennego życia człowieka.

Komitet naukowy wydarzenia stanowili wybitni specjaliści z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, posiadający dorobek naukowy związany z obszarami wodno-torfowiskowymi wschodniej Polski. Wśród organizatorów, poza pracownikami UMCS, byli również przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego.

Na program Światowego Dnia Mokradeł składały się ciekawe wykłady i warsztaty przybliżające rozmaite aspekty terenów podmokłych (od ochrony bagien, przez ich roślinność po możliwość zaprojektowania własnego mokradła) oraz niezwykłe wystawy fotografii, zarówno profesjonalistów (np. „Mozaika przyrodnicza Puszczy Kampinoskiej” czy „Lubelszczyzna pod znakiem łosia”) jak i entuzjastów-amatorów (laureatów konkursu fotograficznego „Rok na mokradłach”). Podczas wydarzenia odbył się również konkurs wiedzy o mokradłach z wykorzystaniem smartfonów.

Zainteresowani mogli wziąć udział w części wykładowej także za pośrednictwem transmisji online (MS Teams).

Wydarzenie patronatem honorowym objęli: JM Rektor UMCS, Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    28 marca 2022