XI Posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 10-12 stycznia 2020 roku Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS zorganizował XI Posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Na Uniwersytecie gościliśmy przedstawicieli organów statutowych Parlamentu Studentów RP z całej Polski: Przewodniczącego Parlamentu Studentów, Radę Studentów, Radę Wykonawczą, przedstawicieli Komisji branżowych PSRP oraz przedstawicieli studentów w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Posiedzenie rozpoczęło się od spotkania z Prorektor ds. Studenckich UMCS - prof. dr hab. Urszulą Bobryk. Przez cały weekend członkowie dyskutowali o zmianach w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego, a także rozpoczęli prace koncepcyjne nad obchodami 25-lecia Parlamentu Studentów RP. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z ramienia studentów reprezentował Przewodniczący Samorządu Studenckiego, a zarazem członek Rady Wykonawczej PSRP – Maciej Bień.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności