Wykłady o rzetelności naukowej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalnie dla członków swojej społeczności, zainicjował wykłady dotyczące niezwykle istotnej tematyki związanej z szeroko rozumianą rzetelnością naukową. Prelekcje poprowadzą znani w Polsce eksperci z bogatym doświadczeniem w zakresie tematyki rzetelności naukowej: prof. Marek Wroński* i dr Agnieszka Raubo**.

Dla doktorantów i młodych asystentów z UMCS proponujemy wykład „Pojęcie plagiatu naukowego. Plagiaty w pracach doktorskich - konsekwencje, przykłady”, który odbędzie się 25 listopada 2020 r. w godz. 13:00–15:00. Pierwsza część wystąpienia poświęcona będzie przedstawieniu podstawowych pojęć związanych z nierzetelnością naukową (plagiat, fałszerstwo, fabrykacja) oraz konsekwencji prawnych i dyscyplinarnych dla doktorantów i pracowników naukowych, wynikających z nierzetelnych zachowań związanych z ich publikacjami. W drugiej części spotkania prelegenci pokażą konkretne przypadki plagiatów prac doktorskich.

Adiunktów i samodzielnych pracowników naukowych z naszej Uczelni zapraszamy z kolei na prelekcję pt. „Nierzetelność w awansach naukowych - przyczyny i konsekwencje", którą zaplanowano na środę, 2 grudnia 2020 r. w godz. 13:00–15:00. Podczas spotkania zostaną przypomniane podstawowe pojęcia związane z nierzetelnością naukową (plagiat, fałszerstwo, fabrykacja, autoplagiat), jak również krótko omówiona będzie procedura wznowienia postępowania awansowego (doktorat, habilitacja, profesura). Prelegenci przedstawią przykłady nieobronionych habilitacji i profesur oraz wznowionych i/lub unieważnionych habilitacji i przewodów profesorskich. Omówione będzie również sugerowane postępowanie uczelni mające na celu zapobieganie patologiom akademickim.

Zapisy na wykłady

Na wykład „Pojęcie plagiatu naukowego. Plagiaty w pracach doktorskich - konsekwencje, przykłady” chętni mogą się zgłaszać do 23 listopada br., a na prelekcję pn. „Nierzetelność w awansach naukowych - przyczyny i konsekwencje" do 30 listopada br. Wykłady będą realizowane przez aplikację MS Teams. Po zakończeniu zapisów drogą mailową zostaną wysłane kody dostępu do zespołów, w których prowadzone będą poszczególne spotkania.

Do udziału w prelekacjach zapraszają prof. Zbigniew Pastuszak – Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką oraz prof. Wiesław I. Guszecki – Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

*dr hab. n. med. Marek Wroński - prof. Akademii Kaliskiej, lekarz, w latach 1989–2007 pracował w Nowym Jorku. Od 23 lat zajmuje się patologią nauki, a w szczególności nierzetelnością naukową. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu ochrony własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UW. Od 2002 r. prowadzi cykl „Z Archiwum Nieuczciwości Naukowej” w miesięczniku „Forum Akademickie”. Rzecznik Rzetelności Naukowej WUM 2008–2013, członek Rady Przejrzystości 2012–2018, b. członek Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011–2014, członek Komitetu Etyki w Nauce PAN w kadencji 2019–2022.

**dr Agnieszka Raubo – filolog polski, literaturoznawca, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ochrony własności intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2018–2020 pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora UAM ds. rzetelności naukowej. Od 10 lat zajmuje się prewencją nierzetelnych zachowań w nauce. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz zajęcia z rzetelności naukowej i parafrazy tekstu naukowego dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów – zarówno na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, jak i na innych uczelniach wyższych w Polsce.

    Aktualności

    Data dodania
    27 listopada 2020