Wykład „Czas na innowacje!”

W piątek 24 maja br. w Auli Wydziału Ekonomicznego odbył się wykład inaugurujący cykl spotkań pod hasłem „Czas na innowacje!”, zorganizowany przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli władz rektorskich, w osobie prof. dra hab. Ryszarda Dębickiego, Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, władz dziekańskich oraz pracowników i studentów UMCS wzięli udział zaproszeni goście - p. Agnieszka Karłowicz i p. Maciej Zaporowski z Urzędu Miasta Lublin, p. Elwira Rycaj z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz p. Tomasz Małecki i p. Judyta Węgłowska z Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Moderatorem spotkania była organizatorka wykładu dr Dagmara Kociuba.

Spotkanie rozpoczął prof. dr hab. Ryszard Dębicki, który wyraził poparcie dla przybliżania pracownikom i studentom idei komercjalizacji wyników badań, zaznaczając, że jest szczególnie istotne w świetle ostatniej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz finansowania badań naukowych w nowej perspektywie 2014-2020.

W czasie spotkania dr hab. Anna Jarosz Wilkołazka, prof. UMCS uczestniczka II edycji Top 500 Innovators podzieliła się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami z pobytu w Stanford i pokazała jak skutecznie można pobudzać innowacyjność wśród studentów.

Dr Dagmara Kociuba Koordynator Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań zaprezentowała zaś uczestnikom spotkania projekty nowych zarządzeń opracowanych przez CIKB dotyczących zasad komercjalizacji usług badawczych oraz tworzenia spółek spin-off z udziałem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Natomiast w czasie wystąpienia Prezesa Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego p. Tomasza Małeckiego uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z możliwościami komercjalizacji badań naukowych w LPN-T oraz poznać ofertę Parku.

Kolejne wykłady dotyczące innowacji w nauce będą organizowane w przyszłym roku akademickim.

Cykl spotkań „Czas na Innowacje!” odbywa się pod patronatem JM Rektora UMCS dra hab. Stanisława Michałowskiego, prof. nadzw.

    Aktualności