Wydział Politologii z nowymi uprawnieniami

Wydział Politologii UMCS, jako drugi ośrodek w kraju (po Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego) otrzymał uprawnienia nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk o mediach. To wymierny sukces zespołu kierowanego przez prof. dr hab. Iwonę Hofman i wyraz uznania dla osiągnięć naukowych i dydaktycznych pracowników Wydziału.

Z tej okazji 3 lutego br. odbyła się konferencja prasowa, podczas której Dziekan Wydziału Politologii prof. Grzegorz Janusz i Prodziekan ds. Studenckich prof. Iwona Hofman udzielili dziennikarzom szczegółowych informacji. 

Wniosek o uprawnienia, złożony w sierpniu ub. r., podlegał dwuetapowej ocenie przez ekspertów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Wniosek oceniono bardzo dobrze pod względem merytorycznym i formalnym, analizując m.in. dorobek naukowy w zakresie dyscypliny, aktywność publikacyjną i konferencyjną, tematykę prac dyplomowych, programy kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Produkcja medialna, zaplecze dydaktyczne. Wysoko oceniono także m.in. dydaktyczne wykorzystanie Inkubatora Medialno-Artystycznego, potencjał badawczy (cykliczne konferencje „Współczesne media”, międzynarodowe granty naukowe realizowane przez prof. dr hab. Iwonę Hofman), działalność Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, funkcjonowanie Stypendium im. Leopolda Ungera dla adeptów dziennikarstwa (uruchomione w 2013 roku przez prof. dr hab. Iwonę Hofman), aktywność na rzecz środowiska i prowadzenie zajęć warsztatowych przez praktyków.

Warto dodać, że niepowodzeniem zakończyły się wcześniejsze starania o uprawnienia między innymi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

    Aktualności

    Data dodania
    3 lutego 2015