Wstępne porozumienie w sprawie utworzenia Centrum Europejskiego w Lublinie

28 listopada br. w Dworku Kościuszków UMCS zostało podpisane wstępne porozumienie w sprawie utworzenia Centrum Europejskiego w Lublinie z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Université de Lorraine z Nancy, Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka.

Centrum będzie miejscem, gdzie ukraińscy prawnicy, politolodzy będą zapoznawać się z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej i rozwiązaniami ustrojowymi typowymi dla państw członkowskich UE. Pomagać im w tym będą specjaliści z Lublina i Francji. 

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2017