Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Lublinie

4 października br. zostało zawarte oficjalne porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej – Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej a Starostwem Powiatowym w Lublinie. Umowę ze strony UMCS podpisał prof. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS, natomiast Starostwo Powiatowe reprezentował Zdzisław Antoń, starosta lubelski.

Celem porozumienia jest współpraca w obszarze działalności naukowej, badawczo-rozwojowej i edukacyjnej. Kooperacja zakłada przede wszystkim przygotowanie koncepcji powstania Green Human Space w Pszczelej Woli, czyli przedsięwzięcia uwzględniającego powołanie Międzynarodowego Centrum Transferu Zielonych Technologii i Kompleksu Muzealno-Wystawienniczego, a także rewitalizację terenów zielonych i stworzenie centrów bioróżnorodności bazujących na obiektach neutralnych klimatycznie.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    5 października 2021