Współpraca UMCS ze Szkołami Partnerskimi - konferencja

Konferencja pt. „Współpraca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze Szkołami Partnerskimi” odbyła się 10 stycznia br. w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS. Uczestniczyli w niej przedstawiciele współpracujących z Uczelnią szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Rektor, prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Fot. Bartosz Proll

W ramach spotkania przemówienie wygłosiła Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty. Swoje wystąpienia mieli także przedstawiciele UMCS: dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. nadzw. przybliżyła zebranym, jak sprawnie i skutecznie zarządzać placówką oświatową, zaś dr hab. Radosław Mącik, prof. nadzw. omówił temat - „Jak w dobie niżu demograficznego skutecznie reklamować szkoły ponadgimnazjalne”.

Zaproszeni goście mieli też okazję zapoznać się z prawnymi aspektami funkcjonowania jednostki oświatowej, które przedstawił mec. Cezary Zapała z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński.

Następnie Katarzyna Kociuba z Biura Promocji UMCS omówiła raport nt. współpracy Uniwersytetu ze szkołami partnerskimi. Spotkanie uroczyście zakończył Marcin Gołębiowski, Dyrektor Centrum Promocji UMCS. 

W dniu konferencji reprezentanci szkół zwiedzili także Inkubator Medialno-Artystyczny, m.in. siedzibę Akademickiego Radia Centrum i TV UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    13 stycznia 2017