Współpraca UMCS i ZUS

Pragniemy poinformować, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oficjalnie rozpoczął współpracę partnerską z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 24 listopada br. Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski oraz Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska podpisali umowę ramową, która zakłada wspólne działania na polu dydaktycznym, rozwojowym oraz naukowo-badawczym.

ZUS to firma, która decyduje o wielu kwestiach związanych z życiem naszego społeczeństwa. Młodzi ludzie powinni wiedzieć, czym zajmuje się taka instytucja, dlatego w ramach współpracy będziemy m.in. przygotowywać wspólne projekty czy konferencje naukowe poświęcone tematyce ubezpieczeń społecznych - mówił podczas spotkania Rektor UMCS.

Fot. Bartosz Proll

Instytucje zobowiązały się do realizacji projektów z zakresu ubezpieczeń społecznych i promowania swoich działań. W ramach umowy studenci i doktoranci UMCS będą mogli także odbywać staże i praktyki w ZUS oraz otrzymają wsparcie merytoryczne przy pisaniu prac dyplomowych o tematyce ubezpieczeń społecznych. - Potrzeba nam absolwentów, którzy z takim współczesnym podejściem rozpoczęliby swoją karierę i również wzmocnili potencjał ZUS - podkreślała Prezes Uścińska.

W ramach umowy ZUS zobowiązał się do zachęcania swoich pracowników do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, studiach i studiach podyplomowych realizowanych przez Uniwersytet. W miarę potrzeb będą także organizowane wykłady oraz szkolenia dla pracowników Uczelni.

Podpisanie porozumienia wpisuje się w ogólnopolskie działania ZUS, ukierunkowane na rozwój współpracy z uczelniami wyższymi.

    Aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2016